«Vi skal være den ledende norskeide Executive Search-aktøren i markedet»


ISCO Group er spesialister på Executive Search; aktivt søk i markedet etter toppledere, mellomledere, nøkkelmedarbeidere og styremedlemmer.

Vi er et bredt sammensatt team med lang og variert erfaring. Sammen med et høykompetent research- og stabsteam gir dette et stort mangfold av bakgrunn og kompetanse. Siden vår oppstart i 1982 har vi gjennomført et betydelig antall oppdrag for norske og internasjonale selskaper, offentlig forvaltning og foretak.

Vi holder til i 7. etg i Wergelandsveien 7, rett ved slottsparken. Vi er stolte av huset vårt, og enten du er klient eller kandidat, skal det føles godt å komme til oss. Vår ambisjon er å yte «det lille ekstra» i service og oppfølging av alle som kommer i kontakt med oss.

 

«Merverdi»

Vårt mål er å tilføre merverdi gjennom å identifisere og presentere de fremste kandidatene til våre klienter. Vi streber alltid etter å sikre optimal «match» mellom kandidat og den unike kravspesifikasjon vi legger til grunn for hvert enkelt oppdrag. Vi har en genuin tro på at de kandidater våre klienter ansetter, skal sikre at mål nåes, organisasjoner utvikler seg og ansatte trives. Dette vil igjen føre til at eiere får økt avkastning på sin kapital og til samfunnsøkonomisk nytte. Vi har også en grunnleggende tro på at den som blir ansatt gjennom våre prosesser, skal kunne utnytte sitt potensiale og vokse både personlig og faglig med nye utfordringer.

 

«Getting it right» - ikke bare få det gjort»

Under har vi forsøkt å identifisere noen utbytteargumenter som du som klient skal forvente å få når du velger oss som din samarbeidspartner.

Ryddig løp

Vår ambisjon er å gi deg en leveranse som overgår dine forventninger. Vi tar regi, gjør et solid stykke arbeid og gir av vårt beste for å komme i mål til avtalt tid. Vi gir deg trygghet for at ditt oppdrag blir gjennomført ordentlig.

Sterk merkevare

”Si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er”. Valg av samarbeidspartner speiler hvem du er. Du skal velge en rådgiver du kan være stolt av. Vårt omdømme er ubestridt godt. Vi er ditt ansikt utad og opptrer profesjonelt og skikkelig i alle forhold. Velger du oss, bidrar vi til å styrke din posisjon.

Tilgang til de fremste

Gjennom presist analysearbeid og metodisk kartlegging identifiserer vi de fremste i markedet. Vi gir oss ikke før terrenget er grundig saumfart og alle relevante muligheter er vurdert. Vi får også de mest “utilgjengelige” kandidatene i tale. Slik kan du velge på øverste hylle.

Bred kompetanse

Du får tilgang til hele bredden i vårt kompetansemiljø. Vi er et stabilt team og har bygget forretningsmessig og organisatorisk forståelse over lang tid. Vi deler kunnskap, og sammen evner vi å definere hva som virkelig skal til for å lykkes hos deg.

Kvalitet i alle ledd

Vi gir tydelige råd. Våre rådgivere har sett ledere lykkes, men også feile. Vi gjennomfører årlig et betydelig antall strukturerte intervjuer og har trening og autorisasjon i bruk av psykometriske testverktøy. Dette gir deg trygghet for at kandidater vi presenterer, er grundig vurdert. Slik minimerer vi risikoen for feilansettelser.

Vår garanti

Vi erfarer at de fleste av våre kunder kommer tilbake til oss år etter år. Om du mot formodning ikke er fornøyd med en ansettelse, gjør vi jobben om igjen uten nytt honorar. Garantien gjelder uansett om ansettelsesforholdet opphører på initiativ fra kandidaten eller fra deg. Vi tar ansvar for at våre kandidater lykkes i sin nye jobb.